Myndighetsutövande i verkliga livet

click here Myndighetsutövning ;-)

follow Det var ingen lätt föreläsningsuppgift jag fick av MSB:s räddningskola i Revinge och jag funderade mycket på uppdraget. På en förmiddag skulle jag utveckla och ge praktiska exempel på ”myndighetsutövande i verkliga livet”.

http://www.mongoliatravelguide.mn/?sakson=https-iqoption-com-it-options-binary&935=0c Var och en av oss som varit ex tillsynsförrättare eller remissgranskare har fått ärenden i knät som inte riktigt stämmer in på lagtext och regelverk. Det finns även situationer där arbetstiden inte räcker till att djupgranska dokumentationen lika mycket för alla ärenden. Mycket tråkig men sant. Med andra ord så måste det finnas i konstruktiv metodik i arbetet för att kunna hålla hög kvalitet på vårt myndighetsutövande. Med andra ord så var det kort tid till ett så stort ämne. Här gällde det att avgränsa området och till slut landade jag i tre stycken frågor:

  • Vilket värde har vårt myndighetsutövande för medborgaren?
  • Vilket ansvar vilar på räddningstjänsten?
  • Vad krävs av Räddningstjänsten?

http://www.hamburg-zeigt-kunst.de/?biudet=bin%C3%A4re-optionen-broker-forum&e37=73  I föreläsningen använde jag mig av utredningen på Buhres Fisk, Kivik. Byggprocessen med sina remissrundor och tillsyner är ypperligt diskussionsunderlag. 

opzioni binarie roma Det var inga lätta uppgifter mina kollegor på Tillsyn B fick. Efter en introduktion i byggnaden och verksamheten på Buhres Fisk fick de några minuter att enskilt läsa in sig på brandskyddsdokumentationen (BSD) och därefter var det grupparbete i 20 minuter. Det var medvetet kort om tid – vikten av metodik i granskningen blev då väldigt tydligt !

الخيارات الثنائية الموجهين Kollegorna var fantastiska! De lyckades tillsammans hitta de stora frågetecknen i BSD:n och metoden de använde var att fokusera på:

  • Ritningsgranskning
  • Verksamheten
  • Flödet
  • Brandgränser
  • Värsta brandscenariot

How are options trades taxed När det gäller de tre ursprungsfrågorna så anser jag att varje räddningstjänst och varje enskild kollega själva måste ta fram svaren. Svaren blir den riktlinje som vårt myndighetsutövande måste vila på – både en laglig och en etisk grund.

This entry was posted in Evas brandblogg and tagged , , , . Bookmark the permalink.