Serieanläggare och sjukhusbränder

source url Nordisk Brandkonference 2012Andra omgången av Nordisk brandkonferens 2012 lyckades skapa en spännande bredd i programmet och resultatet blev mycket lärorikt. Under två dagar träffades brandutredare från alla de nordiska länderna och utbytte erfarenheter. Helt rätt väg att gå för att utveckla metodik och lära av varandra.

http://beerbourbonbacon.com/?niokis=online-dating-in-ontario-canada&37c=e4 Den här gången var det DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) och NKE (National Kriminalteknisk Enhed, Rigspolitiet) ansvar att sätta samman programmet. De lyckades med att hitta föreläsare från alla deltagande länder och kombinera intressanta rättsfall med en praktiskt övning – 20 stycken brandrester skulle identifieras. Mycket roligt att analysera med nordiska kollegor och samtidigt lära sig brandtermer på allas språk! Två axplock av många mycket bra föreläsare:

http://zastavametal.com/?pirowok=buy-Priligy-with-visa-in-Lakewood-Colorado&e1e=1f Lars Sengenbjerg föreläste om en rättegång i Danmark där en åtalad för flera anlagda bränder fick en fällande dom. Det ovanliga i denna dom var att åklagaren hade som en del i bevisningen lagt fram en sannolikhetsberäkning (Ernst Hansen, Matematiska Inst., Köpenhamns Universitet). Sannolikheten var 1 på 100 miljarder att någon med det boende-/rörelsemönstret och de inträffade bränderna inte skulle vara serieanläggaren. Rätten övertygades om att det var utom allt tvivel att det var den misstänkte som var skyldig. Det var första gången i Danmark som sådan bevisning användes för en fällande dom. Det ska bli intressant och se hur den domen påverkar det svenska rättssystemets utveckling.

source site Knut Lehtinen föreläste om branden på Åbo universitets centralsjukhus akutmottagning. Brand bröt ut tidigt på morgonen 2011-09-02. En del av den initiala branden fångades upp av övervakningskameran i korridoren. Filmen visar på ett fruktansvärt snabbt förlopp både vad gäller rök och brandspridning.

opcje binarne a podatek I början av filmen syns säkerhetsvakten som fått ett överfallslarm men utan angiven plats. I samband med letandet efter rätt rum med överfall upptäcktes branden. Överfallslarmet visades sig bero på ett tekniskt fel.

http://fisflug.is/?yrus=demo-sistema-binario-trading&238=ad

source Både brandorsak och brandförlopp utreddes och tack vare filmen hittades orsaken. I ett av behandlingsrummen hade överfallsdosan aktiverats av sig själv och tillsammans med en liten läcka på syrgassystemet utvecklades branden snabbt till det inferno som filmen visar. Alla människor evakuerades i tid.

Tastylia Oral Strip without prescription Nästa konferens är 2014 i Norge – jag kan rekommendera alla utredare att delta! Kontaktperson är Conny OhlssonSKL.

The best way to trade binary option robot  

This entry was posted in Evas brandblogg and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Serieanläggare och sjukhusbränder

  1. stuart ritchie says:

    buy Pregabalin powder Do they need an Aussie speaker in 2014 (ha!). I can bring Google translate with me (that should guarantee a laugh).

Kommentera

source E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

opzioni digitali in svizzera