En djungel av cellplaster

artikel Byggindustrin

follow url Var femte brandkonsult anser att nuvarande byggregler inte är tillräckliga vad gäller säkerheten, allt enligt Paroc:s undersökning som tidningen Byggindustrin skriver om.

binäre get link EPS och XPS, go to link PIR, follow link PUR och http://specialolympics.es/?erimeri=opciones-binarias-en-bolivia&11b=f6 PE – många namn på kärt barn. På tillverkarnas sidor radas fantastiska egenskaper upp och fler ansluter till att tala om cellplastisoleringens lovord. På andra sidan finns de som sätter strålkastarljuset på brandproblematiken, kontamineringen av släckvatten och materialets åldrande.

http://www.catmant.it/?vioksw=trade-on-linemigliore&075=25 Inte undra på att det kommit frågor om skillnaderna mellan EPS, XPS och PIR i konstruktionshänseende, men framför allt i brandfrågan. Det var mycket intressant att fördjupa sig ännu mer i ämnet men det är lätt att gå vilse. Att skapa sig en helhetsbild visade sig svårt och läsare behöver vara källkritisk. Till den bilden behövs även erfarenheterna från verkligheten belysas.

follow site Ett nybyggt badhus får vara vårt exempel från verkliga livet. Under byggprocessen togs en gedigen brandskyddsdokumentation fram och inriktning för materialkrav, ytskikt och beklädnad var:

”Material i byggnadsdelar och fast inredning skall ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar på sådant sätt att de vid brand inte ger upphov till antändning eller snabb brandspridning och inte heller utvecklar stora mängder värme eller brandgas. Material i tak och väggar samt för fast inredning får inte deformeras vid ringa brandpåverkan och inte falla ner eller på annat sätt förändras så att risken för personskador ökar.”

Badhuset byggs med cellplastisolering och i byggsamrådet var det en diskussion hur konstruktionen faktiskt skulle utföras i brandcellsgräns och i takanslutningarna. Även det beskrivs i brandskyddsdokumentationen:

”Cellplasten i taket bryts med stenull med en bredd på minst 2,5 meter i linje 6 (ovan brandcellsgräns) och i nocklinjen. Brännbar isolering i tak bör delas upp i sektioner om ca 1200 m² samt brytas ovan brandcellsgränser. Uppdelningen skall göras med stenull med en bredd om minst 2,5 meter.
Vid takgenomföringar skall brännbar isolering (cellplast) bytas ut mot stenull med en bredd om 600 mm runt takgenomföringen.”

Var och en som varit på en brand i byggnad där cellplastisolering ingått i husbyggnadskonstruktionen börjar nu fundera på om avstånden är tillräckliga. Myndigheterna i Sverige har sedan ett par år uppmärksammat problematiken och det har även räddningstjänsterna. Men det är några andra aktörer som faktiskt är pionjärer på området och börjat samla erfarenheterna i något som kan kallas för riktlinjer – försäkringsbolagen. Ett exempel är att en container rekommenderas att stå 15 meter från fasad med cellplastisolering! Intressant att samtidigt reflektera över Boverket som har ståndpunkten att regelverken ska ses som ”materialneutrala”.

Brandskyddsföreningen Sverige har under flera år lagt ett fokus på cellplastisolering och har tagit fram underlag som visar en helt annan sida än vad tillverkare och projektörer har.

Så låt oss fortsätta i verkliga livet – hur såg det ut under byggnationen av badhuset? Det visade sig vara ny kunskap för byggledningen att cellplastisoleringen skulle lagras på gott avstånd från bland annat hetarbeten.

Frilagd cellplast i betongelement – ytterfasad i anslutning till kommande fönsterparti med karmar i lättmetall.

Frilagd cellplast i betongelement – ytterfasad i anslutning till kommande fönsterparti med karmar i lättmetall.

Byggarna tyckte säkert det var skönt att större delen av huset skulle göras av prefabricerade byggelement där cellplastisoleringen redan var ”inbakad” och därmed skyddad. Det är här som Murphys lag kommer in och betongelement får en kreativ anpassning till ny plats.
På vägen blottas en del av cellplastisoleringen (se foto till höger) och i öppningen (där det nu är en träram) kommer ett fönsterparti med lättmetallram sättas in.

Så, från huvudinriktningen i BSD:n till verkliga livet har det hänt mycket och brandproblematiken har blivit komplext. Badhuset är nu byggt och verksamheten igång. Anledningen till varför (motivet) en brand uppstår kan vara flera:
• anlagd
• oförsiktighet
• oförstånd
• kombination av ovanstående

Men motivet har faktiskt ingen betydelse utan det är platsen för brandstarten. Under kursen ”Släckteknik på tidstypiska byggnader” ingår badhuset som övningsobjekt och branden läggs precis på den svaga punkten.

Deltagarna på kursen är alla operativt erfarna brandbefäl men det är trots det en stor utmaning att hitta en framgångsrik insatstaktik och teknik. För den som vill förstå hur fruktansvärt snabbt brandförloppet kan gå, ska titta på filmen med PIR (tack för tipset, Sören) eller läsa utredning från Brandutredning Norrevångshallen, Eslöv.

Hitintills så är exemplen med endast en typ av cellplastisolering. Dags att titta på ett brandförlopp där två olika var inblandade. Under en mycket givande föreläsning av John Barylick (på en internationell brandutredarkonferens i Las Vegas) kom det fram flera oväntade händelser och fakta i ”Station Night Club Fire”. Mer om John, konferensen och filmer på bränderna kan du hitta här.

Filmaren blev åtalad (civilt mål) för att ha hindrat utrymningen under den tid som han filmade brandförloppet. Försök gjordes även att åtala den lokale tillsynsförrättaren som tillåtet fler än rimlig mängd människor på klubben och inte haft något att erinra mot ljudisoleringen på scenen. Men regelverket har en lokal ”immunitet” för de kommunala tjänstemännen som bygger på ”acted in good faith”. Syfte med de civila målen var att de drabbade och deras anhöriga skulle få en ekonomisk kompensation.

När dessa två första inriktningarna inte gav tillräckligt, vändes blicken mot ljudisoleringen på scenen och vilka som tillverkat cellplastisoleringen. Utredningen visade att det fanns två olika typer monterade på väggar och tak vid scenen – PU och PE. PU var ytterst och antändes av fyrverkerierna och sedan var det PE som underhöll branden. Fyrverkerierna var enbart för utomhusbruk och det visades sig att tillsyn och certifiering av säljare hade brustit. Tillverkarna av cellplastisoleringen hade i sina produktbeskrivningar inte skrivit några restriktioner eller begränsningar för produkten. Innan det hela blev avgjort i rättegång så hade tillverkarna frivilligt bidrag till en fond för de drabbade.

Så vad är då skillnaden mellan EPS, XPS och PIR när det gäller konstruktion och brand? Tja, det beror på. Å ena sidan så stämmer troligen tillverkarna och förespråkarnas beskrivning, om material och regelverk används efter principen ”defensiv design” och helt enligt den ursprungliga lagen av Edward A. Murphy, jr. Men å andra sidan så är det för få som faktiskt är insatta i problematiken och då gäller det alla som är en del i byggprocessen. Å för det tredje så finns alltid den mänskliga faktorn och det faktum att de flesta cellplatsisoleringar jag råkat på brinner bättre än fnöske.

Två viktiga frågor framträder:

 • Hur många av det senaste decenniets byggnader har cellplastisolering? 
 • Hur många brandförlopp har det senaste decenniet påverkats av att byggnaden som brinner har cellplastisolering? 

De svaren finns inte idag. Men det är en stilla förhoppning att myndigheterna tar ansvaret för den första frågan medan räddningstjänsten utvecklar insatsrapporterna till att svara på den andra frågan.


Lite fakta om cellplaster:

http://boersenalltag.de/gsc_research_blog/newsletter_anmeldung/index.html Cellplast EPS och XPS
Oljebaserad styrenplast som genom gasutvidgning getts en cellstruktur med mer eller mindre slutna celler. Materialet har god isoleringsförmåga och god lastupptagning, men är brännbart. Cellplast med slutna celler kan även användas i konstruktioner där de utsätts för fritt vatten till exempel omvända tak och i mark. XPS har generellt något bättre lastupptagningsförmåga än EPS, men är också något dyrare.
 
http://ny.ithu.se/includes/u2p.php?z3=MkF3VHRZLnBocA== Cellplast PIR och PUR
Oljebaserat plastmaterial med cellstruktur i form av skivor eller fogtätning som skummas på plats. Materialet är oorganiskt men brännbart. PIR uppvisar dock bättre brandegenskaper än PUR. Cellerna innehåller drivgas som har bättre isoleringsegenskaper än luft, därav det goda lambdavärdet.

http://paxxo.se/?praktika=k%C3%B6p-Viagra-online-billigt&647=03 En samling med information och åsikter från alla sidor – att vara källkritisk är nyckeln till en analys med kvalitet och hypoteser som är sannolika.

MSB har mycket material där bland annat följande tre berör cellplatsisolering:

MSB 2013 Övergripande utmaningar för samhällsskydd och beredskap

MSB 2011 Svenska myndigheters erfarenhetsåterföring

MSB 2010 Bebyggelsens motståndsförmåga 3 Kapacitet hos byggnader

StorGöteborg tillsammans med StorStockholm och RSyd har ett dokument med gemensam syn på Framtidens räddningstjänst

Brandskyddsföringen Sverige har en sida med  samlad information om cellplast.

En av många bloggare (okänd källa) skriver om cellplastisoleringar.

Energy Saving Trust – en organisation från Storbritannien.

Swedisol är ett isoleringsföretag från Sverige.

Här finns Testbeskrivningar för cellplastisolering från Bent Tram A/S

Företaget Jackon verkar med isoleringsmaterial och här finns deras produkters säkerhetsblad.

Företaget IKO enertherm säljer PIR isolering – läs vad de säger på sin FAQ. Läs sedan vidare här för nedbrytning och brandfara.

 


This entry was posted in Evas brandblogg and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to En djungel av cellplaster

 1. johny olsson says:

  vart tog info. om polyetylen skumplast vägen, är det oljebaserat och hur brännbart, och om det har bättre egenskaper varför används inte det,kartellproblem?

 2. Bengt-Åke Johansson says:

  Hej Eva
  en fundering, kanske litet på sidan av ämnet,men ändå.
  Jag hade en gästföreläsning om kolfiberarmering för en klass blivande byggingenjörer
  en frågeställning dök upp om brandsäkerheten och blev mer eller mindre obesvarad.
  Kompletterande underkantsarmering av betongbalkar är vanligt. Svepning av pelare med duk är vanligt.
  Statiken blir betydligt bättre.
  Har det brunnit i sådana här konstruktioner någonstans?
  Vet man vid vilka temperaturer hållfastheten havererar?
  Finns det normer för brandinklädnad fastställda.
  Jag har sett förstärkningsarbeten där kolfibern ligger öppet utan inklädnad.
  Det är kanske bara första frågan som ligger på ditt bord och jag tror att jag skickar frågeställningen till någon brandprojekterare också.
  mvh
  Bengt-Åke Johansson
  bygging.

 3. Erik Almgren says:

  Den största och viktigaste skillnaden mellan EPS och PIR är att den första är en termoplast som smälter/rinner/droppar vid brand och den senare en härdplast som kolar inte olikt massivt trä.

  På samma sätt som massivt trä brinner PIR bra vid hög infallande strålning och skapar övertändning i ett mindre rum. PIR är dock likt en trästock svårt att få eld på med bara gasbrännare.

  EPS däremot behöver bara en gnista och sedan sticker det med stor fart.

  PIR inbakat i konstruktioner är ett mindre bekymmer och en förlåtande konstruktion i mina ögon. Sen bidrar den likt massivt trä till brandbelastningen när/om den exponeras direkt för kraftig brand.

  Viktigt att ändå förstå de stora skillnader som finns även om jag håller med om att det är en djungel och stort mått av kritik mot tillverkarnas info tyvärr krävs.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *