Kan man förutsäga en serieanläggare? Del 2 Verktyget

Serieanläggare riskerar människors hälsa och liv samt kostar samhället stora belopp varje år. Mycket arbete har lagts ner under årens lopp att minimera riskerna för sådana bränder exempelvis genom att försöka förutse var det är störst risk att bränder ska anläggas. Exempelvis har man använt statistiska metoder och personprofilering i USA och Australien för att förutsäga anlagda skogsbränder. Men oftast är resultatet endimensionellt och klent när det gäller förutsägelser som kan ge en mätbar effekt.

Eftersom vi (se del 1 Metoden) har mångårig erfarenhet av serieanläggare som brottsutredare på polisen och brandutredare på räddningstjänsten har vi kunnat sålla fram relevant information och även se vissa mönster. Allt eftersom vi utarbetade metoden, uppstod samma problem som tidigare – Hur kan man hantera en så stor mängd komplex indata med bibehållen kvalitetssäkring och spårbarhet i resultatet?

Under många och långa diskussioner har noder och relationer kartlagts för brandutredningar.

Under många och långa diskussioner har noder och relationer kartlagts för brandutredningar.

Nyckeln till svaret hade Björn Granvik (då utvecklingschef på Neo Technology, som utvecklar en världsledande graf-databas). Det är alltid lika givande att prata med Björn och den här gången berättade han om grafdatabaser och hur man söker i grafstrukturer med verktyg som bygger på Neo4J. Över en fika började Dan, Björn och jag skissa på hur vi skulle kunna hitta en arbetsmodell. Samtidigt var det viktigt att inmatningen av data skulle vara användarvänligt.
Ett enkelt verktyg är Excel, som är riktigt bra för tex långa listor och modeller som bygger på “tabeller”. Men det blir svårt och komplicerat så fort det blir flera beroenden/kopplingar mellan olika bränder, personer eller platser. Dags att låta Björn förklara hur den andra modellen fungerar.

I en grafdatabas används en modell, som bygger på att all data är objekt med relationer till ett annat objekt. Istället för “listor” så liknar detta mer ett “fisknät” där varje knut är ett objekt – en nod. Den här modellen gör det bra mycket enklare att beskriva en verklighet med orsak och verkan, händelsekedjor osv.

På en nod kan vi spara data i par – “nyckel” och “värde” – som vi själva bestämmer. Låt oss ta Björn som exempel:

•namn: “Björn”
•ålder: 50
•yrke: “nörd”

Om vi ser en sådan nod med attributen enligt ovan kan vi skäligen misstänka att det är en person i sina bästa år …javisst 😉

Den viktigaste delen i en graf-databas är relationerna mellan noderna. Det är dessa som göra att vi kan modellera verklighetens komplexa strukturer.

Ett enkelt bror-syster förhållande

Ett enkelt bror-syster förhållande

Vi kan utveckla exemplet vidare och tänka oss att noden “Björn” har en relation med typen “bror till” en annan nod “Eva”.

Ofta är det bra att använda relationer för att uttrycka strukturer, beroende, händelsekedjor och i det här fallet att vi är syskon.

Ytterligare exempel kan vara en modell av vägnätet i Sverige. Där noderna hade varit städer och vägarna den struktur – relationerna – som binder ihop våra metropoler. Det gör det lättare att t ex hitta kortaste vägen mellan två punkter i Sverige.

Genom att använda oss av noder och relationer kan vi lättare beskriva en komplicerad verklighet i en graf-databas, som t ex Neo4j än med traditionella databaser.

En enkel modell med två bränder (röda noder). Kan Person X ha med “Brand Torna” att göra? Åtminstone så har de två bränderna en gemensam nod i tändanordningen.

En enkel modell med två bränder (röda noder). Kan Person X ha med “Brand Torna” att göra? Åtminstone så har de två bränderna en gemensam nod i tändanordningen.

Vi kan räkna ut kortaste vägen eller starkaste beroendet mellan två noder och hitta andra mönster som bättre hjälper oss att förstå vad som beror på vad.

I vårt arbete, med att utveckla en metod och anpassa ett verktyg, har vi kunnat konstatera att det är möjligt att göra förutsägelser. Något som effektiviserar arbetet med att hitta serieanläggare och framförallt kan minska riskerna för att människor och egendom ska komma till skada.

Vi har bara utgått från information i offentliga handlingar, vår gemensamma erfarenhet som utredare och lite nytänk med informationsteknik.oredev_bild_hemsidan

För var och en som är nyfiken på verktyget och hur vi använder det för att förutsäga serieanläggare är välkomna till föreläsningen på konferensen Öredev den 5 november, Malmö.

PS Metoden presenterades på konferensen i Las Vegas.


Faktaruta

En nod – eller “en knut på fisknätet” – representerar något ur verkligen, ett objekt. Ofta är det ett substantiv som t ex person, händelse, plats.

Attribut – På en nod kan vi spara data i par – “nyckel” och “värde” – som vi själva bestämmer.

Relationer uttrycker strukturer, beroende och händelsekedjor.

This entry was posted in Evas brandblogg and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kan man förutsäga en serieanläggare? Del 2 Verktyget

  1. Gustav says:

    Mycket intressant bloggpost. Jag vet inte om ni är nmedvetna om det men det finns analysverktyg för att jobba med utredningar på detta sätt, IBM i2 har en produktserie där Analyst’s Notebook och iBase jobbar på ett liknande sätt. Produkterna har funnits i runt 20 år. Anledningen till att jag hamnade här var för att jag kommer från en bakgrund kring i2 och började intressera mig för tillämpning av grafdatabaser. Har du också tittat på metoden geographic profiling (geographicprofilibg.com) för att utreda serieanläggare?

    Mycket intressant inlägg som sagt!
    /Gustav

  2. Pingback: Speaking at Øredev with my Sis! | Tumblelight

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *