Köldmediet i hetluften – snart är R1234yf på var brandmans läppar

http://fisflug.is/?yrus=binary-options-software-mt4&694=7e go to site Föreställ er ett 60 år gammalt flerfamiljshus  i centrala stan med många äldre boende. Lägg till ett underjordiskt garage som har de vanliga bristerna i brandgränserna. Toppa hela scenariot med en bilbrand – gärna lite längre in i garaget. Nu har vi skapat något som varje brandbefäl får klura rejält på för att rädda både liv och egendom.

source link Brandbefälen (Revinge RäLB) får under utbildningen ”Släckning på tidstypiska byggnader” ett flertal scenarier och ovanstående är ett av dem. För att göra det mer komplext kommer ”bilägaren” med extra information – bilen som brinner är ny och har köldmediet R1234yf. Dags för en ny riskbedömning – hur farligt är det? Behövs det ett omfall på insatsen?

opzioni binarie strategia straddle Den kompletterande information som brandbefälen får är att köldmediet är brandfarligt och vid en brand skapas vätefluorid, extremt frätande och mycket hälsofarligt. 200 gram kan bildas när en bil antänds och det räcker med ett gram för att det ska vara dödligt.  Med andra ord så har en redan svår insats blivit komplex.

1 minute bitcoin binary Någon dag efter utbildningen så återkom ett brandbefäl och ville veta mera om köldmediet. Han hade en kompis inom kylbranschen och denne gav en annan bild av riskerna (lägre). Så hur ligger det egentligen till?

follow link Dags att gräva djupare och söka fakta!

Björn Palm, Kungliga tekniska högskolan (KTH), ger en god introduktion i köldmedievärlden rent allmänt och om R1234yf specifikt. (Björn_Palm_KTH_Köldmedier ex. bilderna 61, 62 och 73)

William Hill beskriver brännbarheten för R1234yf i relation till bla metan

William Hill beskriver lägsta antändningsenergin för HFO-1234yf i relation till bla metan.

William Hill beskrev 2008 på den internationella konferensen SAE om antändningsenergin som behövs för att antända olika typer av vätska. (William_Hill_2008 ex bild 6)

Nästa steg är att läsa in  Säkerhetsdatablad_R1234yf.

På SAE konferensen 2012 pekar man ut de många positiva egenskaperna:
• Utmärkta miljöegenskaper
• Låg toxicitet
• Prestandaegenskaper, liknande R-134a
• Hanterbar antändningsbarhet

Genom materialet förmedlas kunskapen om köldmediet och skapar en trygghet med att riskerna är hanterbara. Det är först i slutet som dementin kommer:

”Även om alla uttalanden och informationen i detta material anses vara korrekt och tillförlitlig, så presenteras de utan garanti eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått.” (översatt av EL)

Så hur ska räddningsledaren bedöma risken med det nya köldmediet? Förespråkarna påpekar att det är större risk att få en stroke än att skadas av att köldmediet antänder vid en kollision.  Men å andra sidan finns det de (ex. Motormagasinet och Daimler) som anser att köldmediet är lättantändligt och även pekar på själva konsekvensen när det börjar brinna. Autobild.TV har lagt ut en film på själva antändningsögonblicket.

R1234yf på varma motordelar

R1234yf läcker ut i ett varmt motorrum.

Var och en ska göra sin egen riskbedömning. Jag har min klar.

KTH sammanfattar det hela riktigt bra och får avsluta inlägget:
”Brandfarlighet, HF och TFA-bildning är inte bara de potentiella säkerhetsriskerna för R1234yf. Det har nyligen framkommit, att förbränning av R1234yf producerar karbonyl fluorid (carbonyl fluoride) utöver de ovan diskuterade emissionerna, vilka är i själva verket mindre farliga än en karbonyl-fluorid [8].
Med tanke på att R1234yf är ganska brandfarlig, eskalerar detta fynd riskerna vid användning av R1234yf inte bara för passagerare av fordonet, men även till brandmän och eventuella räddningspersonal i händelse av en olycka. Oberörd av många presenterade resultat av säkerhetsrisker, fortsätter kemikalietillverkare och biltillverkare att insistera på att R1234yf är säker och ofarlig [8].
Sammanfattningsvis borde vi vara mer försiktiga när det gäller etablering av nya syntetiska köldmedier som ersättare till höga GWP köldmedier.
Det tog 50 år för att upptäcka de potentiella farorna med ”säkra” freoner. Det är därför viktigt att inte dra några snabba slutsatser om säkerheten för de nya syntetiska köldmedierna.”

follow url Läsa mera!

procedure to trade in forex market KTH
Är R1234yf framtidens köldmedium för mobilkyla?
Säkerhet av nya låg GWP köldmedier
Utvecklingen på köldmediefronten det senaste året

source site Nyteknik
”Grönt” köldmedel giftigt som stridsgas

http://www.swazilandforum.com/?n=opzioni-one-touch Kylbranschen
Informationstext från ”Multicool of Sweden”

here Automotorsport
”EU:s nya köldmedium R-1234yf förvandlar bilarna till brandbomber”

here Sveriges Fordonsverkstäders Förening
sfvf_pressmeddelande_brandfarligt-och-giftigt-koldmedia-bilars-ac-anlaggningar

This entry was posted in Evas brandblogg and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Köldmediet i hetluften – snart är R1234yf på var brandmans läppar

  1. Peter Bjurman says:

    Vilka farliga restprodukter bildas när en bil med R134a brinner? Och vilka mängder ?
    Vätefluorid bildas ju även vid en totalbrand i ett fordon med R134a,eller ?

  2. Stefan Särdqvist says:

    Ständigt dessa halogenerade kolväten!
    De finns dessutom bakom i stort sett alla miljöskandaler i räddningstjänstbranschen. Kommer ni ihåg diskussionerna kring haloner, kring bromerade flamskyddsmedel och senast kring speciella fluortensider? De handlade allihop om kemiska släktingar…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *