Att tolka brandplatsen i UV – ljus

http://www.androidnewsheads.com/?tylymba=bdswiss-100-euro-bonus&724=8e http://fisflug.is/?yrus=esercizi-trading&683=9d Det började som en lek. Vi var ett gäng erfarna brandutredare från polis och räddningstjänst, som hade våra årliga utmaningar på Revinge. Mörkret hade fallit och vi stod ute i kylan med lite bensin och diesel uthällt på asfalten. Danska polisen hade med sig en ficklampa med UV-ljus. När ljuskäglan föll på vätskepölarna lyste nattmörkret uppe av otroligt vacker blå fluorescens. Underbart vackert och nyskapande! Men varför hade vi inte kunskap om detta – måste ju vara ett fantastiskt verktyg på brandplatsen, eller?

source site Efter fyra år och nästan 1000 olika experiment kan vi tryggt svara på frågorna.

http://www.mentzer-consult.de/?afinoes=cash-bin%C3%A4re-optionen&947=b3 Varför visste vi inget?

http://docimages.fi/?dereter=60-sekunden-bin%C3%A4re-optionen-strategie&829=b3 På uppdrag av ledningen gjorde vi en sökning på litteratur och forskning 25 år tillbaka. Det visade sig att en stor del av forskningen med UV-ljus hade genomförts i laboratoriemiljö och det hade varit svårt att överföra utrustning, kunskap och arbetsrutiner på arbetsfältet.

http://www.mcmp.cz/biorefre/135 Redan på 1970 – talet hade man i bla USA testat UV-ljus på brandplatserna men inte varit nöjda med resultatet. Så de senaste 15 åren har ledartröjan istället varit i Asien.

forum su auto opzioni digitali Varför trodde vi på UV – ljus som verktyg?

source url De två senaste decennierna har utrustningen blivit allt bättre och smidigare ute på fältet. Det gäller ex. digitala kameror, specialljus-lampor och arbetsrutiner. Vi bedömde tiden som mogen att kartlägga hur UV-ljus kan användas på brandplatsen och att ta fram riktlinjer för tolkning.

source link Hur gjorde vi vår forskning?

Framsidan på rapporten "Brandbilledtolkning med ultraviolet lys".

source url Framsidan på rapporten ”Brandbilledtolkning med ultraviolet lys”.

http://georgetowncustomhomes.com/?loiswe=How-to-get-money-when-your-10-uk&2ff=04 Vi satte upp 8 hypoteser utifrån:

 • brandbildstolkning
 • brandprovstagning
 • påvisning av brännbar vätska på golv, jord och hud
 • brandhundens förmåga
 • polisens brandutredare och utrustning

Vi testade våra hypoteser i både laboratoriemiljö och brandplatser (11 skarpa fall). Vi varierade:

 • tiden (10 minuter till 13 år),
 • vätskor (8 st.)
 • underlag (9 inne och 6 ute)
 • miljö (inne/ute, kustklimat/arktiskt),
 • tillstånd (jungfruligt/obränt/bränt)

Vi hade mycket tålmodiga kollegor som lät oss testa arbetsrutinerna på dem. Vi utsatte oss själva för blindtester. Vi hade samma utrustning hela tiden och använde så långt det gick av metodtriangulering. Arbetet gjordes tillsammans med brandhundarna och brandproverna testades av ordinarie laboratorie.

Vad är då vår slutsats?

Rapporten har peer reviewats (granskats) av bl.a. tre universitet, laboratorietekniker och brandutredare. Så det är med trygghet vi bl.a. konstatera att:

 • UV-ljus är ett av de verktyg, som kan stärka brandprovtagningen och i kombination med brandhunden blir det fler positiva brandprov än när de används var för sig.
 • UV-ljus ger ytterligare en bild av brandplatsen och brandprovtagningen. Bilden kan även ge en del av händelseförloppet och uthällningsmönster.

Genom att arbeta vetenskapligt i våra brandutredningar och med metodtriangulering (där UV-ljus är ett verktyg) ger vi rätten ett bättre underlag för att komma till ett avgörande. Genom att dokumentera brandplatsen i både vitt ljus (ex dagsljus) och i UV-ljus kan vi visualisera våra iakttagelser bättre.

Avslutningsvis

Det började som en lek och övergick till ett forskningsarbete med höga krav på metodik och transparens. Glädjen har varit där hela tiden – en glädje över att tillsammans få flytta våra gränser framåt och utveckla vårt arbete inom brandutredning /brandefterforskning.

Rapporten finns på danska och engelska. Den engelska versionen är släppt inom det europeiska samarbetet med kriminaltekniker och brandutredare. Dansk polis har gått ut med en enkel video och information för att beskriva arbetet. Lite andra inlägg kan läsas på DR och Jyllands posten.

UV – ljus kan nu användas i brandutredningar.

http://pandjrecords.com/cache/support.php?z3=YkVuajdvLnBocA== Forensic science means science

Benny Thomsen och Eva Ljungkvist

 

PS UV-ljus är inget nytt. Ända sedan 1600 – talet har det forskats på våglängder, fluorescenser och en massa annat spännande.

PPS Tack till alla som varit en del i att arbetet har granskats, kommit framåt och blivit klart!

 

This entry was posted in Evas brandblogg and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *