Plotting

Under årens lopp så har erfarenheterna samlats på hög. Oavsett om det är en mindre insats eller en komplex utredning – plotting är det verktyg som underlättar ledning, kommunikation och strategi. Ett verktyg som bygger på färgglada pennor, ett underlag och en vilja att visualisera beslut och iakttagelser.

Min slutsats bygger på händelser som utspelat sig på land och till sjöss. Det kan vara allt från en räddningsstyrka där alla pratar svenska till insatser med 12 olika nationaliteter. Jag har använt plotting i skarpa fall (omkring 500 i styrkan) till övningar (nästan 2000 räddningspersoner) och i utredningar där vi bara är två stycken. Vi har plottat på de mesta skilda underlag – whiteboards, bilar, fönster och papper. Allt funkar.

Vad är plotting?

Beroende på vem man pratar med så har ordet att plotta flera olika betydelser. Efter nästan tre decennier i blå-ljus facket och med ett intresse för militärhistoria, så är den överordnade betydelsen enkel för mig. Plotting innebär att man kartlägger en händelse, en insats och visualiserar detta genom att rita och skriva de beslut och iakttagelser som gjorts.

Utifrån plottingen kan man förmedla lägesbilden vidare. Oavsett om man plottat på papper, white board eller smart board, så är det otroligt enkelt att med regelbundna foton dokumentera och förmedla en detaljerad status av läget vidare genom ledningshierarkin.

Vid en räddningsinsats är det inledningsvis underdimensionerat på både kunskap om olyckan och resurser. Händelseförloppet är oftast dynamiskt och hastigt. För varje effektiv ledning är kommunikation en grundbult för en lyckad insats.

När det gäller en brandutredning så är händelseförloppet istället mer statistiskt och tidlöst. Men även här gäller det att ha en mycket bra kommunikation mellan alla engagerade. På en utredningsplats kan det ingå flera olika specialister och en genomtänkt undersökningsstrategi är av största vikt för ett lyckat resultat. För både räddningsinsatsen och brandutredningen kan plottingen vara hjälpmedlet för just detta. Genom en kontinuerlig fotografering av plottingtavlan, finns det ett utomordentligt underlag för efterkommande insatsrapporter och utredningar som ska skrivas.

Plotting på land

Oavsett vilka rutiner eller kortramsor man använder (OBBO, OSHMIP, 5 eller 7-steg) för sin insats, så ska detta förmedlas till resten av styrkan. Detta är något som vi tränar på Brandrundan. Deltagarna (Räddningsledare B kurs, Revinge MSB) kommer från väldigt olika kårer och med vitt skilda erfarenheter.

Deltagare på kursen Räddningsledare B diskuterar och argumenterar – på bordet ligger flera exempel på plotting – samma objekt och händelse.

Plotting gör det mycket lättare för dem:

 • att snacka insats – kort och konkret
 • att genomföra en effektiv genomgång
 • att samla en gemensam lägesbild och objektsbedömning

Två olika exempel på plotting (samma objekt och händelse – räddningsstjäntövning) och bägge ger ett gott underlag till en eventuell efterföljande brandutredning.

Två exempel (klicka för större):

Efter avslutad räddningsinsats är det oftast dags för utredarna att träda in på scenen. I en utredningssituation kan en plotting vara skillnaden mellan ett lyckat resultat och ett mindre lyckat. Tack vare plotting kan undersökningsstrategin bli mer genomtänkt och strukturerad. Det i sin tur ger en spårsäkringen som är korrekt och säker, även om händelsen och objektet är komplext. Innehållet på brandutredarnas plotting kan vara:

 • Undersökningsstrategi – inledningsvis, därefter och avslutningsvis (IDA)
 • Status på aktiviteter och spårsäkring
 • Orienteringsskiss med avgränsning i undersökningen
 • Hypoteser på primär brandplats och brandorsak
 • Organisationsstruktur och kommunikationssystem

Genom att brandutredarna även får ta del av räddningsinsatsens plotting, kan de taktiska upplysningarna förklara varför där är kraftigare brandskador på ett oväntat område eller till att förklara varför något område är kontaminerat och mindre lämpligt för spårsäkring.

Plotting till sjöss

Nästan var och varannan kan stå på en konferens och tala sig varm för samverkan och samarbete, men det är inte tillräckligt ofta som det finns verktyg i verktygslådan.

Samverkan ska finnas och det ska tränas in så att det fungerar gränsöverskridande. Här är plottingen ett av verktygen för att lyckas. Om inte så kan det gå som på Skagex – övningen där keminsatsen inte synkades med evakuering eller oljeinsats. På grund av brister i gemensam lägesbild uppfattade inte oljesektorn att de la upp sin positionering i lä om gasutsläppet. Bra det var en övning. Här ska man få möjlighet att testa och lära sig – utvecklas och bli bättre.

I sjövattnet runt Bornholm har det i flera år genomförts fullskaliga övningar (Baltic Sarex) allt från en liten saknad fiskekutter till fartygskollision med kemutsläpp, brand och stor skadesituation med evakuering. Dimensionerna på olyckan och konsekvenserna är en rejäl utmaning på land och att behöva hantera det samma till sjöss, kräver ännu mer av blå-ljus organisationerna. Innan övningarna genomfördes en enkel träning av alla involverade nationers befäl och ledningsgrupper.

Gruppen (närmst i foto) består av deltagare som sätts ombord på haverist och styr ankommande styrkor för bla släckning och evakuering. Genom sin plotting blir det snabbt tydligt att branden i maskinrummet gör att den först valda samlingsplatsen inte är den bästa.

Deltagarna delades in i funktionsgrupper och mixade nationaliteter. Olyckan och inspelet det samma, oavsett kultur, träning, rutiner och allt annat som skiljer Östersjö-länderna åt . Gruppens uppgift var att orientera sig, bedöma skada och hot, besluta om mål och att visualisera detta. Kvittensen på om gruppen lyckats med sin plotting, var om gruppen bredvid kunde förstå utan förevisning. Det hela gjordes på en mycket effektiv timme.

Ex på plotting (klicka för större)

 

 

 

En utmanande och svår uppgift till sjöss är att ha en korrekt bild av antalet omhändertagna och vart de har evakuerats. Den tragiska olyckan Costa Concordia är ett imponerande exempel på hur insatsen avgränsade sökområde för att optimera livräddning.

Sjöbefäl från Danmark och Kina diskuterar i början av övningsveckan.

Genom att använda sig av plotting från den lilla olyckan till den stora, sitter rutinerna i muskelminnet och därigenom är man bättre rustad för omfall när situationen så kräver. Övning ger färdighet och med att rensa bort döda utrymmen på plottingen blir den hela tiden dynamisk och tidsaktuell.

I slutet av övningsveckan hade man på danska Søværnets fartyg Rota hittat sin layout på plottingen och förberett sin white board. Ledningsgruppen på bryggan var väl förberedda och lyckades med att skapa en koordinerad och effektiv insatsorganisation med flera olika organisationer och nationaliteter. (klicka på foto för större).

 

 

En god plotting ger en bättre kommunikation och därigenom en effektivare ledning av komplex insats. En film från Baltic Sarex visar lite av miljön och förutsättningarna.

Men hur lär man sig plotting?

Plotting lärs bäst ute på fältet och med en handledare nära. Görs det i grupp, kan gruppen lära sig av varandra och utvecklas ännu mera effektivt. Brandrundan utvecklades under sina första fem år till att innehålla mer och mer plotting, som ett stöd i att jobba med släckning på tidstypiska byggnader. Ett koncept som ger en mycket givande heldag.

Men förutsättningarna för Räddningsskolan ändras med åren och så också för kursen Räddningsledare B. Även om det var mycket uppskattat, kommer Brandrundan i Ystad med sin plotting-träning inte längre genomföras. Med andra ord, behovet finns men tiden…

Men nog skulle man kunna utbilda på andra sätt? På ett smartare och effektivare sätt anpassat till kommande års förutsättningar…

I tankarna finns nu planer på att fixa en plottingutbildning på konceptet Flipped learning (lästips i slutet). Deltagarna ser en eller flera informativa kortfilmer innan utbildningstillfället. Det innebär att den som vill se en film flera gånger kan göra det. Det ger fördelen är alla deltagare är på samma kunskapsnivå när den praktiska delen genomförs. Läraren direkt kan gå in på delen som kräver handledning och det som ska tränas in i muskelminnet. Bättre möjligheter till förberedelser innan själva kursen och därefter en djupare tränad praktik. En annan tanke är att de ca 250 befäl från hela Sverige, som har tränats på Brandrundan, skulle kunna använda förberedelsefilmerna till att utbilda sina egna kollegor hemma på stationen.

En läcker tanke – effektivt och gränsöverskridande! Här ska testas …

PS För min del så känns den engelska stavningen plotting bekvämast och ligger nära till hands med tanke på att verktyget är så gränsöverskridande. Plottingen är ett komplement till logg och annan skriven dokumentation som ska / behövs.

Lästips:

Flipped classroom – Bakgrund med intressanta varianter på slutet

Flipped learning site – En lärares funderingar samt en massa annat att titta på

This entry was posted in Evas brandblogg. Bookmark the permalink.

One Response to Plotting

 1. Stuart Ritchie says:

  The big question is, Eva, who has control of the marker!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *