Tag Archives: oljeskydd

Olja på hög nivå

go site Media har den senaste tiden tagit upp riskerna med alla oljetransporterna runt våra kuster och statusen på beredskapen i södra Sverige. Frågan om Sveriges beredskap för oljepåslag och förmåga för en effektiv insats har nu tagits upp på departementsnivå. Här … Continue reading

i migliori siti per opzioni binarie
Posted in Evas brandblogg | Tagged , , , | 1 Comment

Grand finale i Bryssel!

http://heatherbestel.com/2010/05/ive-just-been-interviewed/?replytocom=1215 Vad underbart det är med stora projekt som kan uppvisa både konkreta resultat och driva utvecklingen framåt. Vilket projekt har lyckats med det? Baltic Master II! Jag har deltagit i projektet i över ett år och fick före jul komma … Continue reading

miglior sito opzioni binarie online
Posted in Evas brandblogg | Tagged , , , , , | 2 Comments

Att växa från liten begränsad olycka till en stor komplex

http://www.ivst-vz.de/?debin=bdswiss-com-erfahrung bdswiss com erfahrung Har Sverige förmåga att hantera gränsöverskridande insatsledning? September var 2011 års kulmen vad gäller oljeskyddsinsatser. På några veckor genomfördes två stora internationella övningar med fokus på gränsöverskridande samverkan och ledning i samband med oljeutsläpp (SkagEx och Ensaco/BoilEx). Mellan övningarna inträffade … Continue reading

enter
Posted in Evas brandblogg | Tagged , , , , , | Leave a comment

Våra folkvalda i riksdagen

go to site Min brandkår i Skånes sydöstra hörn är relativt liten och vår risktopografi är teoretiskt sett behaglig. Med andra ord lockande livskvalité för var och en som vill ha det lugnt och säkert som kommuninvånare. Brandkåren är naturligtvis dimensionerad efter förväntad … Continue reading

source
Posted in Evas brandblogg | Tagged , , , | 3 Comments

Oljeskydd – att planera och öva ledning i komplexa händelser

enter Ett av Sveriges största oljeutsläpp inträffade 2003. En stor del av oljan från fartyget Fu Shan Hai drabbade Österlens kust och jag hade förmånen att få delta i insatsen. Det var mycket lärorikt och efterföljande utvärdering (Pdf-fil 8Mb) visade på vad … Continue reading

Posted in Evas brandblogg | Tagged , , , , | Leave a comment

Amerikanarna och Incident Command System

http://www.mcmp.cz/biorefre/4076 Det var en märklig upplevelse. 200 personer var samlade för en stabsgenomgång och stämningen var både allvarlig och förväntansfull. Stabschefen vände sig mot folkmassan och informerade i korta drag om olycksscenariot. De avslutande orden var – Ok folks, we got … Continue reading

Posted in Evas brandblogg | Tagged , , , , | Leave a comment

Oljeskyddsövningen Matteus, Göteborg

go site Jag har ju ingen längre erfarenhet av det här området men jag undrar om det inte var den största övningen hitintills som Kustbevakningen och MSB har genomfört.  MSB undrade om jag ville vara med i övningsledningen. Jag kan bara konstatera … Continue reading

Tagged , , , , | 1 Comment